Mgr. Kateřina Dvořáková, LL.M., advokát

§ Jsem advokátka §

§ Vysvětluji právo lidsky a srozumitelně §

Kde se můžeme potkat:

Osobně se uvidíme v mé kanceláři v Pardubicích

nebo moderní cestou při online konzultaci.

Jak se se mnou spojit:

Kontaktujte mě prostřednictvím kontaktního formuláře,

emailu či telefonu a domluvte si se mnou konzultaci.

Specializuji se na řešení osobních a rodinných situací a trestní právo.

Rozchody a děti

pomohu Vám vyřešit náročné životní situace jako je rozvod, svěření dětí do péče a určení výše výživného vypořádání společného jmění manželů

Majetek po rozvodu

vypořádání společného jmění manželů

práva v těhonství a při porodu

Těhotenství a porod

zaměřuji se na práva v těhotenství a při porodu

porod dítě osvojení těhotenství práva rodiče

Nesvéprávnost i nový člen rodiny

můžeme spolu vyřešit osvojení i omezení svéprávnosti

Jste věřitelem

pomohu Vám vymáhat pohledávku

Jste dlužníkem

sepíši a podám za Vás insolvenční návrh

převod nemovitosti kupní smlouva darovací

Převody nemovitostí

sepíši darovací smlouvu

talát trestní právo obviněný

Trestní právo

specializuji se na zastupování obviněných i obětí v trestním řízení

Dědictví

poradím Vám v otázkách dědického řízení

Komunikace:

Ctím aktivní s přístup advokáta k věci i klientovi.

Poctivě Vás informuji o všem novém, navrhuji Vám a probíráme spolu další postup ve věci.

Má odměna:

Ve většině případů se domluvíme na hodinové odměně v místě obvyklé.


Nebojte se mě kontaktovat.

I advokát je jen člověk a já tu jsem proto, abych Vám pomohla.


advokát Pardubice Dvořáková

 

Mgr. Kateřina Dvořáková, LL.M., advokát

ev. č. ČAK 17435

IČ : 00768600

id. DS : wf6epye

e-mail: info@katerinadvorakova.eu

tel.: +420 603 226 928

sídlem V Ráji 1722, 530 02 Pardubice

č.ú. 466566567/2010